جوخه مشقی درپلاتوآفتاب به روی صحنه می رود

نمایش جوخه مشقی به نویسندگی وکارگردانی امیرحسین آبشناس ازتاریخ 28 بهمن تا 5 اسفند1400 درپلاتوآفتاب بندرعباس به روی صحنه می رود.

بازیگران نمایش :

محسن اکبری
هادی زارعی
نیما نبوی
امیر پورعباس
محمد حسین زاده

خلاصه نمایش 

روایت چهار سرباز گیر افتاده در جزیره ایی نامعلوم و تلاش آنها
برای رهایی از این مخمصه